Moje meno je

Pavol Kozáčik

Pochádzam z pekného regiónu nášho malého Slovenska – Oravy, z dedinky Nižná nad Oravou. Krása a rozmanitosť našich hôr a lesov, ako aj láska k prírode a jej bohatstvu, ktoré nám ponúka, ma priviedli k včelárstvu. Začiatky môjho včelárenia siahajú od mojich 10-tich rokov. Je preto mojou povinnosťou spomenúť môjho učiteľa včelárstva Jarolína Švedca. Už je to viac ako 55 rokov – v tom čase tento učiteľ včelárstva obhospodaroval okolo 50 včelstiev. Včelárenie sa pre mňa stalo koníčkom, serióznym zamestnaním, pri ktorom je dôležitá najmä láska k prírode, pracovitosť, vytrvalosť a poctivý prístup. Na našej rodinnej farme toho času obhospodarujeme 120 – 150 včelstiev.