O mne

 

Moje meno je Pavol Kozáčik. Pochádzam z pekného regiónu nášho malého Slovenska – Oravy, z dedinky Nižná nad Oravou. Krása a rozmanitosť našich hôr a lesov, ako aj láska k prírode a jej bohatstvu, ktoré nám ponúka, ma priviedli k včelárstvu. Začiatky môjho včelárenia siahajú od mojich 10.tich rokov. Je preto mojou povinnosťou spomenúť môjho učiteľa včelárstva Jarolína Švedca. Je to viac ako 55rokov – v tom čase tento učiteľ včelárstva obhospodaroval okolo 50včelstiev. Včelárenie sa pre mňa stalo koníčkom, serióznym zamestnaním, pri ktorom je dôležitá najmä láska k prírode, pracovitosť, vytrvalosť a poctivý prístup. Na našej rodinnej farme toho času obhospodarujeme 120-150 včelstiev.

 

Rozhovor z rádia

Ochutnávka medu

 

Keďže kočujeme so včelstvami , ponúkame aj med agátový z južného Slovenska. Preto Vás srdečne pozývame na ochutnávku medu v Nižnej nad Oravou alebo na trvalé stanovište včelstiev, ktoré sa nachádza pri štátnej ceste v katastri Or. Biely Potok.

Medovicový med - môže byť živočišneho alebo raslinného pôvodu. Medovicu žívočišneho pôvodu tvoria vošky ktorých je viac druhov.
Medzi konzumentami žiaľ i niektorými včellármi je veľmi rozšírená mienka o menej cenosti medovicového medu.Látku ktorú včely zbierajú nie je z výkalov týchto vošiek.Pri voškách čeľade Lachnideae vivinul sa tráviaci orgán cez dlhý rad rokov tak, aby tento cudzopasník môhol sa úspešne živiť na ihličnatých stromoch, najmä na jedliach a smrekoch. Časom sa vyvinul ostrý pichavý ústroj, ktorým prepicháva ihličie a lístie, z neho vycuciava sladkú šťávu. Pretože táto šťáva obsahuje mnoho jednoduchých cukrov a málo dusikatých látok, vyvinul sa tráviaci trakt tohto hmyzu veľmi účelne. Pre vošky sú hlavnov potravov dusikaté látky, ktoré sú potrebné pre tvorbu buniek v ich tele. Z glicidových látok spotrebuvávajú veľmi málo. Znamenalo by preto veľké zaťaženie pre trávici orgán tohto hmizu, keby celú vycuciavanú látku museli tráviť a podstatnú jej časť -glicidy v podobe jednoduchých cukrov-vylučoval ako odpadovú látku. Postupom času vyvinula sa tomuto hmyzu tvz. filtračná komora. Nasavaná látka, ktorá obsahuje glicidové i dusikaté látky, prichádza najprv do tejto filtračnej komory. Steny komory sú priepusné: glicidové látky prepúšťajú priamo do zadnéj časti čreva, ktorá tvori akýsi obal filtračnej komory. Do vlastného žalúdka odvádzajú sa zvyšky nasatých látok, prevažne dusikatých, potrebných pre výživu hmyzu. Glicidy opúšťajú organizmus vošiek, pri čom ani neprejdu ich žalúdkom,
Nejde tu teda o odpadové látky, vzniknuté trávením, ale filtrát,ktorý, ako sa opať zistilo, neobsahuje ani močovú kyselinu
Medovica rastlinného pôvodu nazývame manna vznikne vtedy keď v lete je veľký rozdiel teplôt medzi dňom nocou -chladná noc a horúci deň vtedy stromi alebo rastliny vylúčia sladkú štávu a včely ju zbirajú.

Med poštov neposielame – pre nás je najvýhodnejšie osobný odber v Nižnej alebo na včelnici. Okrem toho skoro pravidelne v piatky chodievame smer Bratislava aspäť -Ružom.-B:B.-Zvolen-Zl.Mor.Nitra-Šaľa-Galanta-Senec-Svätý Jur-Trnava-Piešťany-Nové mesto n. Váhom-Beluša-Pov. Bys.-Žilina-Martin-D. kubín- min. množ. nad 8kg.na týchto zástavkach.Telefonicky je potrebné sa dohodnúť.